Spring til indhold

Delmål – slutmål

Renoveringen af Reptilhusets bygninger er delt op i etaper.

Trin 1
Første trin i renoveringen af bygningerne er at få udskiftet de gamle, utætte asbesttage. De skal skiftes for at sikre, at der ikke trænger vand ned i de underliggende bygninger, så de kan klargøres til den videre renovering. Der er ca. 1.000 m2 tag, der skal udskiftes.
Samtidig med udskiftningen af tagene, skal der etableres et værksted på 133 m2. Værkstedet er nødvendigt, siden det danner rammerne for den videre renovering og ombygning. Når Reptilhuset står færdigt, vil værkstedet blive brugt til arbejdet omkring bygning af nye anlæg og reparationsarbejde til de eksisterende anlæg.

Trin 2
Andet trin i renoveringen er at ombygge 400 m2 stald, så det gøres klar til eksotisk dyrehold. Underetagen vil blive bygget med store terrarier, der skal huse Reptilhusets forskellige arter af krybdyr. Arbejdet indebærer, at den gamle gylletank tømmes inkl. de gamle gyllespalter i stalden. Når det er sket, skal gulvet brækkes op, så der kan blive støbt nye gulve. Vinduerne i stalden skal derudover udskiftes.

Trin 3
På førstesalen over terrarierne skal der bygges et konferencerum. Dette rum skal bruges til formidling og skoletjeneste. Konferencerummet vil derudover kunne benyttes af lokale.
Samtidig skal der ske en renovering af stuehuset på gården. Stuehusets førstesal skal fungere som karantænestation for Reptilhusets dyr. Det er derfor nødvendigt at inddrage hele stuehuset i renoveringen for, at bygningen kan benyttes til dette.

Trin 4
Der skal bygges en indgang til Reptilhuset. I forbindelse med indgangen til faciliteterne skal der endvidere etableres 2 handikapvenlige toiletter.

Trin 5
Reptilhuset skal have etableret et udendørsområde, hvor der er mulighed for at tilbringe tid for de besøgende. Området indrettes med både frokostområde, hvor folk kan spise deres medbragte mad, samt med legeområde for børnene.

Trin 6
Planen er at søge om at lave en tilbygning, der går fra den eksisterende stald. Tilbygningen skal opføres, så den går ud omkring den nuværende gylletank. Denne vil blive ombygget til et anlæg for krokodiller. Der skal etableres en gangbro, der går hen over anlægget, hvorfra de besøgende kan kigge ned i anlægget. Resten af bygningen indrettes til et tropehus.

Trin 7
Der er planer om på sigt at inddrage maskinhuset i Reptilhusets udstilling. Maskinhuset skal ombygges for at kunne opfylde dette formål. Planen er at lave faciliteter for yderligere krokodillearter i maskinhuset.